POLÍTICA DE PRIVACITAT

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS - PRIVACITAT

En compliment del que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en avant 'LOPD'), l'ASSOCIACIÓ D'HOSTALERIA D'EL PERELLÓ, li informa que les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat per mitjà de l'ompliment del formulari electrònic que apareix en la nostra Web, així com aquelles dades a què l'associació accedisca com a conseqüència de la seua navegació, de la consulta, sol·licitud o contractació de qualsevol servici, o de qualsevol transacció o operació realitzada a través de la web, seran arreplegats en un fitxer el responsable del qual és l'ASSOCIACIÓ D'HOSTALERIA D'EL PERELLÓ, amb domicili en avinguda Isaac Peral nº58, d'El Perelló (Valencia), on podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seues dades personals, en els termes i condicions previstes en la pròpia LOPD. El no ompliment dels camps obligatoris que apareixen en el formulari de registre electrònic podrà tindre com a conseqüència que l'ASSOCIACIÓ D'HOSTALERIA D'EL PERELLÓ, no puga atendre a la seua sol·licitud.

Amb caràcter general, les dades de caràcter personal que ens proporcione seran utilitzats per al manteniment de la relació contractual establida amb l'ASSOCIACIÓ D'HOSTALERIA DEL PERELLÓ, així com informar-li per qualsevol mitjà (incluido el correu electrònic o sistema electrònic equivalente) sobre noves activitats i servicis de l'associació.

En este sentit les seues dades personals podran ser segmentats i tractats amb fins publicitaris. A l'efecte d'allò que s'ha previst en els articles 11 i 34.e) LOPD, consent expressament que les seues dades puguen ser comunicats per l'ASSOCIACIÓ D'HOSTALERIA D'EL PERELLÓ a qualsevol de les empreses pertanyents a l'associació i altres empreses col·laboradores, per als fins abans indicats.

Les seues dades podran ser cedits per a les indicades finalitats que puguen ser realitzades en l'associació i altres societats relacionades amb la prestació dels servicis sol·licitats o auxiliars d'estos en els termes que preveu la indicada Llei.

El consentiment per a la comunicació de dades de caràcter personal és revocable en qualsevol moment, si bé no tindrà efectes retroactius. Si al completar les seues dades en el formulari no vol rebre informació a través de correu electrònic o sistema electrònic equivalent, preguem ho comunique per a procedir a la seua eliminació de la base de dades de publicitat, a fi de complir a la Llei de Servicis de la Societat de la Informació.

En el supòsit, que ens facilite Dades de Caràcter Personal de terceres persones, en compliment del que disposa l'article 5.4 LOPD, declara haver informat amb caràcter previ a les dites persones del contingut de les dades facilitats, de la procedència dels mateixos, de l'existència i finalitat del fitxer on es contenen les seues dades, dels destinataris de la dita informació, de la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com de les dades identificatives de l'ASSOCIACIÓ D'HOSTALERIA D'EL PERELLÓ, en els termes i condicions ací establits.

l'associació és compromet a tractar de forma absolutament confidencial les seues dades de caràcter personal, fent ús dels mateixos exclusivament per als finalitats indicades.

l'ASSOCIACIÓ D'HOSTALERIA D'EL PERELLÓ, li informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garantisquen la seguretat de les seues dades de caràcter personal i eviten la seua alteració, pèrdua, tractament y/o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemats i els riscos a què estan exposats, ja provinguen de l'acció humana o del medi físic o natural. Tot això de conformitat amb el que preveu l'article 9 LOPD i en el Reial Decret 1720/2007 de 21 de Desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desplegament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L'ús de cookies (datos en format text que s'emmagatzemen en l'ordinador de l'usuario) s'associa únicament amb un Usuari anònim i el seu ordinador (I.P.) i no proporcionen referències que permeten deduir el nom i cognoms de l'Usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible reconéixer els Usuaris registrats sense que tinguen que registrar-se en cada visita per a accedir a les àrees i servicis reservats exclusivament a ells. L'Usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, per mitjà de la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. L'I.P. registrarà el seu accés al servidor i a les pàgines que visite. La I.P. amb estes dades serà emmagatzemada en un arxiu que serà objecte de tractament per part de l'ASSOCIACIÓ D'HOSTALERIA D'EL PERELLÓ a l'efecte de determinar el nombre de pàgines vistes així com per a la realització d'estadístiques.